NL | EN

Ontwikkelingen

teste

Stichting Bachi Amaa ondersteunt een opvangtehuis met maximaal 15 kinderen op het gebied van onderdak, levensonderhoud en onderwijs. Daarnaast ondersteunt zij 90 kinderen van het Anandaban Lepra School Fonds.

Doelstellingen 2016-2020:
Een duurzaam aardbevingsbestendig opvangtehuis en community based centrum (CBC) bouwen om vervolgens stap voor stap de volgende activiteiten uit te rollen:
• Kinderen middels ons nieuwe model terug de gemeenschap in te plaatsen;
• Het opzetten van dagopvang;
• Uitbreiding van het schoolfonds;


2016 De functies van penningmeester en secretaris zijn overgenomen door respectievelijk Nadim Bou-Reached en Amine Bouchareb
  Purnima en Renu hebben hun State Leaving Certificate gehaald (staatsexamen)
  Sushila en Sheema zijn beiden getrouwd en hebben het huis verlaten
  Deelname aan het ChildRight gala
  Bachi Amaa was weer begunstigde bij de Vondelparkloop
     
2015 Amine Bouchareb is toegetreden tot het bestuur ter versterking
  Anna Theuvenet en Sanne van der Meulen hebben Nepal bezocht
  Bachi Amaa is gestart met een nieuw initiatief betreft fondsenwerving; De Funky Charity Event, een maandelijks terugkerend evenement.
  Bachi Amaa heeft diverse collega’s financieel ondersteund na de aardbeving; het Anandaban Lepra ziekenhuis, het Project noodhulp episch centrum en het Schoolfonds.
  3de editie Westerpark run
  Bachi Amaa was begunstigde bij de Vondelparkloop
  Sevika is weer bij haar ouders gaan wonen
     
2014 Het gezin wordt met 2 kinderen uitgebreid
  Anna en Annette bezoeken Nepal. Anna verblijft in Nepal voor 3 maanden.
  Er wordt een stuk land gekocht in Pokhara en de bouw van het aardbeving-bestendige huis begint.
  De 2e editie van de Westerparkloop vindt plaats.
  De 2e editie van de ‘Bachi Amaa House Party’ vindt plaats.
  Wilde Ganzen bezoekt het kindertehuis in Nepal.
  Het bestuur in Nederland wordt uitgebreid met Theo Geurs, Algemeen Bestuurslid.
     
2013 Wegens waterproblemen verhuisd het kindertehuis naar een nieuw huis in Kathmandu
  Het gezin wordt met 4 kinderen uitgebreid
  Rojee Kattel heeft het Toezichthoudend Bestuur verlaten. Kancha Shrestha heeft haar bestuursfunctie over genomen.
     
2012 Sponsorloop tijdens de Amsterdam marathon, vele lopers hebben voor de Stichting hun vrienden en familie als sponsor ingeschakeld.
  Benefietfeest op het Westergasfabriek terrein.
  Inkomsten uit bovenstaande evenementen: € 34.621,10
  De Stichting gaat een samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen aan. 2013
  Ivana Kobas verlaat het bestuur en Annette Schutte neemt haar plaats in.
     
2011 Anna en Ivana hebben het opvangtehuis in Kathmandu bezocht en hebben hun netwerk tbv de Stichting in Nepal uitgebreid. Ook zijn ze een paar dagen met de kinderen op vakantie geweest.
  John Bour heeft in Nepal gefotografeerd en gefilmd voor onze website.
  Inkomsten Benefietlunch en donaties: € 7.185,88
  Op beleidsmatig gebied zijn er belangrijke stappen gezet in de professionalisering van de Stichting.
     
2010 Great Wall Marathon in China, de eerste sponsorloop.
  Inkomsten Benefietfeest en Great Wall sponsorloop en donaties: € 37.811,35
  Het gezin van Rupa en Ruplal heeft zich tot 11 kinderen uitgebreid
  Start fundraising voor het bouwen van een eigen huis
     
2009 De website van de Stichting is operationeel. Nieuwe vrijwilligers zetten zich in voor de Stichting.
  Uitbreiding bestuur in Nederland en in Nepal.
  Inkomsten door Benefietfeest, de Ragweek in Maastricht en donaties: € 72.747,75
  Voorzitter Anna Theuvenet wordt voor haar bijdrage aan Sticting Bachi Amaa verkozen tot Student van het Jaar van de Universiteit Maastricht.
  10 kinderen worden middels het Anandaban Lepra Schoolfonds ondersteund in hun onderwijs. Kinderen die zelf lepra hebben, of een ouder hebben met lepra, komen in aanmerking voor steun uit het Schoolfonds.
  Registratie van de NGO Bachi Amaa in Nepal
     
2008 Rupa en Rup lal verhuizen met hun 2 eigen kinderen en 6 “zorg” kinderen naar een beter en groter huis
  Inkomsten uit donaties en benefietfeest: € 10.558,50
  Uitbreiding van het opvangtehuis met 4 kinderen. 

 
 
 

Triodos Bank
Rekeningnummer 786717068
T.n.v. Stichting Bachi Amaa
te Maastricht

IBAN: NL17 TRIO 0786 7170 68
BIC: TRIONL2U
Kvk: 14104696
Rsin nr.: 819769459

 

Volg Bachi Amaa Foundation

facebook

Linkedin

Twitter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

naam
Email

 

Gesponsord door:


Partners
: