NL | EN

Sponsoring

teste

De kosten van 1 kind op jaarbasis voor onderdak, levensonderhoud en onderwijs is momenteel ongeveer € 1.644,- 

Wat kan jij doen?
Wist je dat je door een bijdrage van €12,- per maand, één kind een jaar lang naar school kan laten gaan? Om je een idee te geven van een paar overige onkosten per maand /per kind geven wij hieronder een overzicht:
schoolkosten € 7,00
boeken en schriften € 5,00kleding € 14,00
voedsel € 42,00transportkosten € 13,00
   

Ben jij of ken jij een donateur? Overweeg dan ook eens om Stichting Bachi Amaa onder de aandacht te brengen of breng vrienden of geïnteresseerden met ons in contact! Als je onze doelstellingen onderschrijft is het handig om te weten dat je ons op diverse manieren kunt ondersteunen.

Wil je meer weten en/of heb je goede ideeën over het werven van nieuwe donateurs, neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen aan
nadim@bachiamaa.com of bel +31 6 14 59 26 48.

Schenking

"U kunt een periodieke schenking/gift ook schriftelijk vastleggen. Het voordeel  is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn slechts aftrekbaar als boven een bepaalde drempel wordt geschonken.

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariele of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan de Stichting betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. Indien u gebruik wilt maken van een periodieke schenking, neem dan contact met ons op via info@bachiamaa.com en vraag om een schenkingsovereenkomst. Wij zullen de overeenkomst dan voor u opstellen en ter ondertekening naar u versturen.Machtiging
Indien u graag een machtiging wilt invullen voor een éénmalige of periodieke donatie, kunt u onderstaand formulier invullen en naar ons per post verzenden.
Download formulier (pdf)

Beloningsbeleid
Geen enkele bestuurder van Stichting Bachi Amaa krijgt een vergoeding voor de

bestuurstaken.


 
 
 

Triodos Bank
Rekeningnummer 786717068
T.n.v. Stichting Bachi Amaa
te Maastricht

IBAN: NL17 TRIO 0786 7170 68
BIC: TRIONL2U
Kvk: 14104696
Rsin nr.: 819769459

 

Volg Bachi Amaa Foundation

facebook

Linkedin

Twitter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

naam
Email

 

Gesponsord door:


Partners
: