NL | EN

Doelstelling  
De Stichting Bachi Amaa heeft als doel kinderen in Nepal die geen gezond ouderlijk thuis hebben, te ondersteunen op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs.

Kindertehuis: de Stichting ondersteunt 15 kinderen op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs. Deze kinderen hebben zelf geen gezond ouderlijk thuis. Ze wonen met z’n allen in een huis en hebben 2 pleegouders.

Schoolfonds: De Stichting ondersteunt tevens kinderen van het Anandaban Lepra Ziekenhuis Schoolfonds. Een deel van de kinderen zijn gehandicapt of hebben lepra en wonen thuis of bij familie.

Achtergrond
Toen Anna Theuvenet (voorzitter en founder) in Nepal woonde, was Bachi haar oppas. Zes jaar lang heeft Bachi voor Anna gezorgd terwijl haar ouders, gespecialiseerd in lepra en orthopedie, aan het werk waren in het Anandaban Ziekenhuis. Haar twee oudere broers zaten overdag op school in Kathmandu. Anna noemde haar altijd Bachi Amaa (moeder Bachi), omdat zij voor Anna als een tweede moeder was.
Bachi Amaa is in de zomer van 2007 overleden.

Terug in Nederland onderhield Anna contact met Nepal, omdat dit het land is waar ze opgegroeide en nog steeds als haar 2de thuis ervaart. Haar ouders vertelden haar op een dag het verhaal van Rup Lal. Rup Lal werd als 16-jarige in het Anandaban Hospital opgenomen. Hij was door zijn moeder verstoten omdat hij lepra had. De ziekte wordt vandaag de dag nog steeds als een straf van God beschouwd.

Rup Lal wilde na zijn genezing iets doen voor andere kinderen in nood en hij ving in zijn gezin zes kinderen op. Rup Lal vroeg de ouders van Anna hem te helpen bij het opzetten van een kindertehuis. Met behulp van haar ouders heeft Anna in de zomer van 2008 samen met twee vrienden Stichting Bachi Amaa opgericht.

Zo ontstond een huis waar kinderen een thuis vinden, waar zij worden verzorgd en waar zij met toewijding en liefde een nieuwe kans krijgen. Zoals Bachi Amaa een moeder was voor Anna, zo wil de Stichting de zorg voor een aantal kinderen op zich nemen. De Stichting wil naast een veilig en liefdevolle familie de kinderen ook vooral de mogelijkheid bieden zich door goed onderwijs te ontwikkelen met het oog op de toekomst.

Nepal
Nepal was lange tijd het enige Hindoe koninkrijk ter wereld. Het ligt in de Himalaya en is geografisch en politiek ingeklemd tussen India en China. Qua oppervlakte is het bijna vijf maal zo groot als Nederland met een bevolking van ruim 29 miljoen inwoners. De hoofdstad Kathmandu wordt samen met San Fransisco gezien als de meest aarbeving gevoelige stad ter wereld.

De Maoïsten begonnen in 1996 een opstand tegen de regering en het koningshuis. Na verkiezingen stemde de bevolking voor het aftreden van de koning en werd in 2008 de Federale Democratische Republiek van Nepal opgericht.

Acht van de tien hoogste bergtoppen ter wereld zijn in Nepal te vinden. Het is een land met de hoogste toppen, maar ook met een aantal diepe dalen. Kennen wij in Nederland bijvoorbeeld een Bureau Jeugdzorg, een Raad voor de Kinderbescherming, een Advies en Meldpunt Kindermishandeling en een Inspecteur voor Onderwijs, in Nepal bestaan al die instanties niet en worden er heel veel kinderen aan hun lot overgelaten. Bijna een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens en 2,6 miljoen kinderen verrichten kinderarbeid, terwijl in de grote steden ongeveer 5000 ontheemde kinderen op straat rondzwerven.

 Triodos Bank
Rekeningnummer 786717068
T.n.v. Stichting Bachi Amaa
te Maastricht

IBAN: NL17 TRIO 0786 7170 68
BIC: TRIONL2U
Kvk: 14104696
Rsin nr.: 819769459

 

Volg Bachi Amaa Foundation

facebook

Linkedin

Twitter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

naam
Email

 

Gesponsord door:


Partners
: